Ondernemerstafel  - Programma | Station 88
Kennisdeling 12:00 - 14:00
Locatie: Sooss

Ondernemerstafel

Eén keer per maand vindt een ondernemerstafel plaats. Ondernemers vanuit verschillende werkvelden, komen samen om hun ervaring en kennis te delen. Actuele prangende vraagstukken worden besproken en dit kan uitmonden in concrete casussen en het uitwisselen van kennis en netwerk. 

Heb je interesse om deel te nemen aan één van de ondernemerstafels in het nieuwe jaar. Stuur een mailtje naar Station88.