European Social Innovation Week (ESIW) - nieuws | Station 88
Blog Door: ASEGA Media & Communication

Station88 - Hét knooppunt voor ondernemers

Hét knooppunt voor ondernemers in Mdden-Brabant voor kennis, netwerk, inspiratie en een klankbord. Om ondernemers versneld te laten groeien. Hier staan de deuren wagenwijd open voor ondernemers met ideeën, vragen en grootse plannen.

Dienstverlening stroomlijnen

Op 1 maart 2018 werden de grote glazen deuren op de Spoorzone in Tilburg officieel geopend en was Station88 een feit. Hier zijn veel vergaderingen, besluitmomenten en lange dagen aan vooraf gegaan. Emile Kuppens: “De dienstverlening voor ondernemers was gefragmenteerd en de Gemeente Tilburg wilde dit graag stroomlijnen. Daarnaast vertrok de Kamer van Koophandel uit Tilburg, waarna het idee is ontstaan bij de founding partners Midpoint Brabant, Gemeente Tilburg en Starterslift* om een centraal ondernemershuis te realiseren in Tilburg.” Edward van de Pol: “We zagen om ons heen dat veel organisaties voor ondernemers een eigen doelgroep en programma hadden. Met als gevolg dat het lastig was om in te schatten waar je als ondernemer terecht kon.” “De gemeente worstelde ook nog met de gedachte of we gebouw 88 moesten behouden en hiermee ruimte moesten geven aan starters”, vult Berend de Vries aan. Kortom, het was nodig om de koppen bij elkaar te steken voor de ontwikkeling van een ondernemershuis. Hiermee was de opdracht aan de stad en organisatie vastgesteld: de dienstverlening stroomlijnen en een centrale ontmoetingsplek creëren, gericht op ondernemersontwikkeling en groei.

Belangrijk voortraject

Destijds is aan de partners en ondernemers in de stad Tilburg gevraagd naar hun behoeftes in de dienstverlening. Daarna is er gekeken wie de taak voor het vervullen van deze behoeftes het beste op zich kon nemen. Emile: “Het proces, om vanuit de vraag in gezamenlijkheid een business-model op te stellen door ideeën te bundelen, werkte verbindend en was een nieuwe manier voor de gemeente om een project aan te vliegen.” Dit voortraject was erg belangrijk in de ontwikkeling van Station88. “We willen als regio graag een stevig ondernemersklimaat bieden”, zegt Esther. “Die we samen met de overheid en het onderwijs versterken, ook wel de ‘Triple Helix’ genoemd”, voegt Edward toe. Uit de behoefte om dit klimaat te stimuleren ontstond één centraal punt, Station88, waar ondernemers terecht kunnen voor financiering, programmering en ontmoeting. Bewust ontwikkeld door ondernemers zelf uit de regio.

De vier pijlers

Midpoint Brabant en Starterslift besloten samen om aan de hand van het opgestelde rapport met alle uitgangspunten het plan daadwerkelijk uit te gaan voeren en de businesscase in te vullen. “Midpoint Brabant omdat zij ondernemers vertegenwoordigen en Starterslift omdat zij dienstverlening bieden aan startups in de stad”, vertelt Emile. Samen met Gemeente Tilburg maakten deze organisaties de blauwdruk met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden. Hierin zijn onder andere de vier pijlers, waarop de fundering van Station88 steunt, vastgesteld: locatie, programmering, gebundelde dienstverlening en business incubation. Esther: “Aan de hand van deze pijlers weten ondernemers waarvoor ze naar Station88 toe kunnen komen.”

Een droomhuis bouwen

Met de ontwikkeling van de blauwdruk waren ze er nog lang niet. Esther legt uit: “Je moet het een beetje zien als het bouwen van je droomhuis. Daar komt heel veel bij kijken: bouwen, schilderen, inrichten. Een huis bouw je in verschillende fases van grote naar steeds kleinere details. Je onderzoekt mogelijkheden, stuurt continu bij en maakt nieuwe keuzes. Daarnaast neem je besluiten over de afbouw, inrichting, het doel en de ervaring. Dit moet allemaal uitgedacht, onderzocht en proefonder- vindelijk uitgewerkt worden zonder daarbij alle verschillende behoeftes, ideeën en (on)mogelijkheden uit het oog te verliezen.” Emile voegt toe: “Daarnaast heeft een huis geborgenheid nodig en moet het gastvrijheid uitstralen. Dit creëer je door middel van je familie of in ons geval partners.”

Een vliegende start

Wat betreft de locatie was het nog even uitzoeken waar deze zou komen. Vanaf 1 maart dit jaar zit Station88 in gebouw 88, daarvoor was het ondernemershuis gevestigd in een tijdelijk onderkomen aan de Burgemeester Brokxlaan. “Voor het starten van een nieuw concept en de daarbij behorende uitstraling die we wilden neerzetten, was het extra moeilijk om op een tijdelijke locatie te zitten. Je wilt toch goed overkomen op je partners en hen overtuigen van het concept. Dat is extra lastig in een oud gebouw waar de gaten in het tapijt zitten”, legt Emile uit. Echter, het was belangrijk voor de partners om na het opstellen van de blauwdruk snel aan de slag te gaan met alle partijen. “Deze aanloop is belangrijk geweest voor het onderlinge vertrouwen en de samenwerking, die daardoor een vliegende start kreeg”, legt Edward uit. Uiteindelijk kwam Station88 in de Spoorzone terecht; een creatieve en uitdagende plek voor nieuwe ontwikkelingen en innovatie.

Innovatief ondernemersklimaat

Een andere uitdaging was het opstarten van een programma. “Dit programma wordt aangeboden op basis van de vraag vanuit ondernemers en is regionaal georiënteerd. Het is belangrijk om te kijken langs welke lat je de formules inhoud geeft en wat het betekent voor de regio”, legt Esther uit. Edward: “Alle partners hosten samen met Station88 het programma. Station88 moet niet iets van drie partijen worden. Het moet voor en door ondernemers worden gedragen en ook zo voelen. Het is een keuze geweest om ondernemers een leidende rol in Station88 te geven. Je hebt te maken met personen en organisaties, die combinatie zorgt voor de ontwikkeling en groei van het concept.” Zo komen en gaan organisaties en ondernemers bij Station88, wat ervoor zorgt dat het ondernemersklimaat binnen dit gebouw en daarbuiten blijft innoveren. “Je moet geen plan maken dat niet flexibel is. Experimenteren, testen wat wel of niet werkt en meegroeien met wensen van de partners en ondernemers is belangrijk”, legt Edward uit, “Station88 is zelf ook een startup.”

Geen commerciële instelling

De kracht van Station88 zit hem in de bundeling van kennis. Alle vraagstukken worden vanuit verschillende oogpunten en disciplines behandeld. Zo zijn Rabobank, HLB Van Daal Adviseurs en Accountants en VDT Advocaten bij Station88 aangesloten als strategisch partner, omdat zij zich graag met ondernemers verbinden. “Je ziet dat alle partners zich onderling met elkaar verbinden en dat er een community ontstaat”, vertelt Esther. Het is van belang dat het dragen van het concept in het DNA van alle partners zit. Edward: “Hierbij is een commerciële insteek alleen niet voldoende, want iedereen heeft elkaar nodig om Station88 te laten slagen. Het concept is nieuw en nog veranderlijk, daardoor kun je partners van tevoren niets beloven. Iedereen moet geloven in de formule en het samen tot een succes brengen. Dat heeft ook tijd nodig.” Emile: “De partners moeten het draagvlak van Station88 mee creëren. Je hebt een motor nodig om samenwerking te stimuleren, hierbij is vertrouwen belangrijk.”

Business developers stationeren

De vierde pijler, Business Incubation, staat voor een programma voor startups, om hun idee, plan of bedrijf van de grond te krijgen. Station88 dient hierbij als een broedplaats voor ondernemers, waarin Braventure ondersteunt als business incubator bij het opbouwen van een onderneming. Braventure biedt een programma aan dat samen met hoge onderwijsinstellingen en ontwikkelingsmaatschappijen in Brabant, zoals Midpoint Brabant, wordt vormgegeven. De Provincie Noord-Brabant maakt dit mogelijk, onder andere met een nieuw investeringsfonds. “Vragen van startups worden door de business developers opgepakt, zodat startups in Brabant echt versneld kunnen worden in hun ontwikkeling. Dat is cruciaal, tijd en geld zijn immers de grootste uitdagingen voor startups”, licht Edward toe.

Een bijenkorf

Bij Station88 staat ontmoeting centraal. “Het gebouw dwingt om elkaar tegen te komen”, zegt Berend. Station88 is gefocust op het met elkaar verbinden en kennis naar boven halen, voor en door ondernemers. Esther: “Vergelijk het met een bijenkorf waar kennis in en uit gaat.” Edward vult aan: “Het gaat om de invulling van de behoefte van ondernemers op een eigentijdse manier.” Om te ontwikkelen wordt er blijvend getoetst waar behoefte aan is. Het is een kwestie van continu aanpassen en er energie in blijven steken. Het belang ligt in samen bezig zijn, maar toch een eigen focus hebben. Emile: “Je moet blijven uitproberen en samen dingen organiseren. Deze samenwerking is nu een vanzelfsprekendheid geworden binnen Station88. Wij zien dat als het bewijs dat we iets gebouwd hebben waar behoefte aan is.”

Makkelijke verbinding

Vanaf de opening een half jaar geleden aan de Burgemeester Brokxlaan, begint Station88 zichtbaar te worden in de regio. Er wordt naar gevraagd vanuit andere gemeentes in het hele land. “Het is niet te kopiëren, maar er is wel veel van te leren. De vragen die ondernemers bij Station88 hebben, worden overal gesteld”, vertelt Esther. “Wat Station88 zo sterk maakt, is de chemie en het vertrouwen tussen de partners en ondernemers.” Berend: “Het is een soort vliegwiel in datgene waar Tilburg bekend om staat: gemakkelijk verbinding maken en elkaar helpen. Laten we die cultuur vooral benutten en de ruimte geven.” In de toekomst hopen de partners nog sterker te worden in het netwerk en in bekendheid. Esther: “Het is onze missie om een vaste waarde in het ondernemerslandschap te zijn. Een plek waar kennis en ondernemersactiviteiten samen worden gebracht, waarin Station88 de verbindende factor is.”

Fotografie Drawing Light by Camiel Donders