European Social Innovation Week (ESIW) - nieuws | Station 88
Blog Door: ASEGA Media & Communication

Rabobank en Station88, verbindingen van het economische, sociale en ruimtelijke

Eén van de strategisch partners van Station88 is Rabobank. De drie Rabobanken uit de regio leveren, net als de andere partners, toegevoegde waarde aan het ondernemershuis. Behalve fysieke aanwezigheid in Station88, wil de Rabobank ook kennis delen en adviseren. We spraken Lilian Damen, vanaf januari 2019 de nieuwe directievoorzitter van Rabobank Tilburg en omstreken, over de samenwerking met Station88, haar doel en het toekomstperspectief.

Hoe zijn de Rabobank en Station88 met elkaar in aanraking gekomen?

“Wij hoorden van het initiatief van Midpoint Brabant en de Gemeente Tilburg. Dit zijn partijen waar wij veel mee samenwerken. De Rabobank gelooft sterk in de kracht van het verbinden en wij vinden het concept van Station88 om die reden goed aansluiten bij onze manier van werken. Daarnaast werkt de Rabobank veel met dezelfde doelgroep en met partners die dezelfde doelgroep hebben als Station88.”

Wat houdt het in om strategisch partner van Station88 te zijn?

“Als strategisch partner maken wij écht onderdeel uit van het concept. Dat betekent dat wij een bijdrage leveren aan starters en ondernemers en deze ook laten aansluiten bij onze netwerken. In Station88 zijn wij elke donderdag standaard aanwezig om ondernemers en klanten te ontmoeten. Daarnaast geven we workshops en delen we kennis, samen met de strategische partners. Zo hebben we recent een kennisworkshop georganiseerd over de nieuwe privacywetgeving en komt er een ‘Innovation Day’ aan. Op deze manier hopen wij een waardevolle toevoeging te zijn, als het aankomt op kennisoverdracht. We willen telkens weer samen met Station88 en de partners kijken naar hoe we dingen beter kunnen maken, zodat ondernemers versneld kunnen groeien.”

Wat zijn de missie en visie van de Rabobank ten opzichte van Station88?

“Station88 sluit goed aan bij het gedachtegoed van de Rabobank: ‘Growing a better world together’. Wij realiseren ons dat ondernemers de motor van de samenleving zijn. Als je die ondernemers stimuleert, leidt dat tot bedrijvigheid en zelfredzaamheid. Wij willen met de bank het accent leggen op innovatie, duurzaamheid en circulariteit. Ja, dit zijn erg populaire begrippen, maar de essentie ligt in het bewustzijn voor de volgende generatie. Wij zijn ervan overtuigd dat hier de focus moet liggen en dat we samen moeten blijven innoveren.”

Wat is de aantrekkingskracht van Station88 voor Rabobank?

“Wij vinden het superinteressant dat alle partners elkaar weten te vinden en met elkaar verbonden worden in dit open huis. Het is ook letterlijk een open huis, waar je zomaar binnen kunt wandelen met alle vraagstukken die op dit moment leven. Ondernemers zoeken ons op, omdat ze de volgende stap willen zetten of omdat ze willen sparren. Binnen Station88 kunnen wij vragen eventueel ook weer doorzetten naar andere partners en zo maken we elkaar beter. Nu al spreken wij soms af met onze eigen klanten in Station88, omdat het zo’n inspirerende broedplaats is en om Station88 nog meer met de Rabobank te verbinden.”

Merk je dat een fysieke plek werkt?

“We merken dat er, in vergelijking met vroeger, een afstand is ontstaan tussen mensen en banken. Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van online-communicatie via onze bankieren app en de website. Echter, wij vinden het belangrijk om in contact te zijn met onze klanten en de omgeving. Door in het ondernemershuis Station88 een fysieke plek te creëren waar ondernemers naartoe kunnen gaan, wordt dit contact weer aangewakkerd. Bij Station88 gaat dit zo ver dat het niet alleen een contactpunt is, maar dat er ook een kruisbestuiving ontstaat. En dat is van grote toegevoegde waarde. Hier worden netwerken en kennis letterlijk met elkaar verbonden. Daarnaast is de Spoorzone een mooi gebied waar oud en nieuw met elkaar in aanraking komt. Het geeft een bijzondere sfeer, omdat je een stukje identiteit en perspectief raakt; dat is erg inspirerend.”

Hoe groeit de Rabobank door Station88?

“Het is een wisselwerking. Door de diverse vormen van samenwerking bij Station88, denken wij over bepaalde ondernemersvragen na. Daarnaast zijn wij ook op zoek naar verbinding, die we vaak vinden in dit ondernemershuis. Door letterlijk deel uit te maken van zo’n omgeving, kom je midden in de samenleving te staan. Bij Station88 wordt het economische, sociale en ruimtelijke op een creatieve manier met elkaar verbonden.”

Wat hopen jullie samen met Station88 te kunnen bereiken in de toekomst?

“Wij streven naar het ontstaan van een platform, waarin ondernemers elkaar sterker maken. Dat gebeurt op zo’n manier dat starters gemakkelijker kunnen starten en sneller kunnen groeien. Dat er een netwerk ontstaat, waarin ondernemers elkaar vooruithelpen. Ondernemers willen wel zelfstandig zijn maar niet alleen, dat is belangrijk voor hen. Uiteindelijk creëren we met z’n allen een bruisende en dynamische omgeving, waarin innovatie op allerlei gebieden plaatsvindt. In en rondom Station88.”

Foto: TIPSinc